ZEMĚDĚLSTVÍ NA KRÁLOVÉDVORSKU V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Cílem konference bylo oslovit jak odbornou veřejnost, tak i laickou a především mladou generaci, což se podařilo.

Odborná veřejnost, a to převážně z řad MAS Královéhradeckého kraje se sešli 24.4.2019 v hotelu Pod Zvičinou, v Dolní Brusnici a diskutovali zde společně se zástupci ministerstev, jednotlivých řídících orgánů, Centra pro regionální rozvoj či Národní sítě MAS o komunitně vedeném místním rozvoji, který MAS ve svých územích implementují. Do programu byla zařazena i krátká komentovaná prohlídka naučné stezky, která byla právě přes MAS díky Programu rozvoje venkova, podpořena. 

Souběžně s odborným programem probíhaly exkurze, určené primárně pro žáky 7.-9. ročníků místních základních škol. Vypraveny byly do nedalekého Dubence 3 autobusy plné žáků, kteří měli možnost navštívit podnik Karsit Agro a zde realizované projekty a následně také jednotlivé podpořené projekty z PRV v samotné obci. Zde se průvodcem stal samotný pan starosta obce.

V rámci druhého dne pak probíhaly přednášky v budově kina Svět ve Dvoře Králové nad Labem doprovázené výstavou podpořených strojů před budovou. Podpořené projekty přes MAS byly také k vidění v předsálí, kde si účastníci shlédli fotografie z jednotlivých realizací. Část programu zde byla také soutěžní a interaktivní. Probíhala poznávací soutěž týkající se jednotlivých zemědělských strojů, rozlišování semínek a rostlin či přiřazování jednotlivých potravin k rostlinám či živočichům. Přítomní si mohli vyzkoušet také simulátor jízdy traktorem. 

Účast na obou dnech celkem čítala okolo 500 osob, což považujeme za velice úspěšné. Věříme, že se v účastnících podařilo vzbudit alespoň trochu zájem o dění v regionu a povědomí o činnosti MAS jako takové.

Všem, kteří se na akci podíleli, děkujeme.