VÝZVY Č. 02_18_063 A 02_18_064 ŠABLONY II

MAS Královédvorsko, z. s. působí ve svém území také v rámci animace škol a školských zařízení v OP VVV. Jedná se o metodickou pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných projektových šablon, pořádání seminářů, školení pro žadatele a příjemce, konzultační činnost při realizaci projektu apod. 

V rámci této činnosti se již uskutečnilo několik setkání se zástupci MŠ i ZŠ, které se nacházejí na území MAS.

Dne 28. února 2018 vyhlásil řídící orgán OP VVV výzvu - ŠABLONY PRO MŠ a ZŠ,ZUŠ, ŠD II.

Veškeré informace jsou dostupné na stránkách MŠMT ZDE