Využívat, či nevyužívat evropské dotace?

Po celé Evropě již po mnoho let fungují regionální společenství, kterým se říká různě, a která se postupně stávají váženým a důležitým partnerem na cestě peněz z Evropského rozpočtu do míst, kde jsou tyto peníze nejvíc potřeba. U nás se jim říká Místní akční skupiny (MAS). A proč jsou MAS tak důležité?

  1. Protože se jedná o MÍSTNÍ občany. Jsou to lidé, kteří v místě žijí, pracují, podnikají a vědí, do čeho je potřeba investovat, co nastartovat, co napravit. Tito lidé sami definují potřeby a cíle regionu a oni sami rozhodují o tom, jaký projekt bude, podpořen a jakou částkou.
  2. Členem MAS může a měl by být absolutně kdokoliv - občan, neziskový sektor, podnikatelé i zástupci obcí.
  3. Vše probíhá naprosto transparentně a důležitá procedury i veřejně. Od tvorby strategie rozvoje a tedy definování oblastí, které je potřeba podporovat (děláme právě nyní!!), až po presentace a výběr konkrétních projektů, které budou podpořeny.

Samozřejmě toto místní partnerství nerozhoduje o tom, KOLIK peněz na rozdělování bude mít k dispozici. To je bohužel složité politikum. Když už ale určitou sumu získá, je pak již jen na samotné MAS a jejích členech, jak s ní naloží.

Žádáme tedy všechny občany. Buďte u toho, zúčastněte se tohoto procesu. V úterý 26. listopadu bude další veřejné setkání - budeme hledat HROZBY a PŘÍLEŽITOSTI našeho regionu. Na začátku ledna bude poslední veřejné setkání a poté se začnou scházet PRACOVNÍ SKUPINY, které se budou zabývat již naprosto konkrétními oblastmi. Zúčastněte se setkání a pracovních skupin. Na základě této nesmírně důležité práce bude vytvořena Integrovaná strategie rozvoje území (ISÚ), která bude k dispozici všem zúčastněným obcím a hlavně se stane naším soutěžním koněm, na základě jehož kvalit nám budou poskytnuty prostředky, díky kterým můžeme náš region rozvinout, či zlepšit. 
Je velkou pravdou, že politici od kraje výše tento způsob rozdělování financí nemají příliš v lásce - nemají nad ním totiž žádnou možnost kontroly :-). MASky obecně už ale principy a idee místního řešení problémů dostatečně obhájily a vypadá to, že stejným způsobem se budou rozdělovat i prostředky z národních, či krajských rozvojových programů. Buďme s naší MAS Královédvorsko na to připraveni!