Vyhlášena výzva na ZAMĚSTNANOST II

VÝBĚR PROJEKTŮ

VĚCNÉ HODNOCENÍ

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

 

Cílem výzvy je:

Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti

3.1 Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce

3.2 Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin

3.3 Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce

3.4 Podpora prostupného zaměstnávání

VÝZVA

VÝZVA MAS KRÁLOVÉDVORSKO: ZAMĚSTNANOST II - modifikovaná

VÝZVA MAS KRÁLOVÉDVORSKO: Zaměstnanost II

Příloha č. 1 Výzvy (Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů)

Příloha č. 2 Výzvy (Popis podporovaných aktivit)

INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE

Základní informace k práci s IS KP14+ 

Návod k založení žádosti

Pokyny k vyplnění žádosti

PRO UCHAZEČE

Pozvánka na seminář pro žadatele

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE PRO ŽADATELE

Leták výzvy

Informace pro žadatele (harmonogram na konci brožurky)

Dotazy k aktivitě

Informace k poskytování konzultací