Vyhlášena výzva na PRORODINNÁ OPATŘENÍ II

VÝBĚR PROJEKTŮ

VĚCNÉ HODNOCENÍ

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

Cílem výzvy je rozšířit nabídku služeb určeným osobám pečujících o děti s cílem zvýšit slučitelnost soukromého a pracovního života a to na platformě rozšiřování aktivit (služeb) škol a školských zařízení a dalších lokálních aktérů v území MAS Královédvorsko, z. s.

 

 

Tato výzva je zacílena na podporu prorodinných opatření prostřednictvím služeb péče o děti v době mimo školní vyučování a o prázdninách. Tuto službu mohou využít jak rodiče dětí do 15 let věku, tak v případě příměstských táborů také rodiče dětí předškolního věku v rámci propojení služeb pro rodiče dětí v různých věkových kategoriích.

VÝZVA

VÝZVA MAS KRÁLOVÉDVORSKO: Prorodinná opatření II - modifikace výzvy

VÝZVA MAS KRÁLOVÉDVORSKO: Prorodinná opatření II

Příloha č. 1 Výzvy (Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů)

Příloha č. 2 Výzvy (Popis podporovaných aktivit)

INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE

Základní informace k práci s IS KP14+ 

Návod k založení žádosti

Pokyny k vyplnění žádosti

PRO UCHAZEČE

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Informace pro žadatele (harmonogram na konci brožurky)

Dotazy k aktivitě

Informace k poskytování konzultací