Vyhlášena výzva BEZPEČNOST DOPRAVY A PODPORA UDRŽITELNÉ DOPRAVY II.

Věcné zaměření výzvy: Bezpečnost dopravy, Cyklodoprava

Typy podporovaných projektů: 

Aktivita Bezpečnost dopravy

Bezbariérový přístup zastávek, rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, přechody pro chodce a místa pro přecházení a související bezpečnostní prvky, lávky pro chodce přes silnice, místní komunikace a železniční dráhu, posílení bezpečnostních prvků v dopravě - zpomalovací zařízení, bezbariérový přístup zastávek, zvuková signalizace pro nevidomé.

Aktivita Cyklodoprava

Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek, jízdních pruhů nebo společných pásů pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8 a,b, C9 a,b nebo C10 a,b sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

 

                      SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ (zápis z výběru)

ZÁPIS Z VĚCNÉHO HODNOCENÍ

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

LETÁK BEZPEČNOST DOPRAVY

POSKYTOVÁNÍ KONZULTACÍ

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 

 

KONTROLNÍ LISTY - FNaPvěcné
OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI - bezpečnost dopravy
 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP

č. 53 UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD​.

V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.