Vyhlášena 7.výzva IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

VÝBĚR PROJEKTŮ

VĚCNÉ HODNOCENÍ

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

LETÁK SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

POSKYTOVÁNÍ KONZULTACÍ

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 

TEXT VÝZVY

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ

KONTROLNÍ LISTY - FNaP, věcné

PODNIKATELSKÝ PLÁN

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy nalezne žadatel u výzvy ŘO IROP č. 65 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.