Vyhlášena 15.výzva IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb VI

TEXT VÝZVY

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE pro žadatele

STUDIE PROVEDITELNOSTI-upravená MAS

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ

KONTROLNÍ LISTY FNaPvěcného hodnocení 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam přijatých žádostí

Věcné hodnocení

Výběr projektů

Obecná a Specifická pravidla nalezne žadatel u výzvy ŘO IROP č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD

V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.