Více než 30 milionů korun na výsadby stromů v krajině i ve městech od místních akčních skupin

Místní akční skupiny se věnují nejrůznějším tématům života na venkově, který mnohdy mohou díky přerozdělování evropských dotačních prostředků podpořit i nemalou finanční částkou. Stejně tomu je i v případě finanční podpory pro projekty, které řeší výsadby stromů jak v zastavěném, tak i v nezastavěném území. Podmínkou realizace takovýchto projektů však bylo umístění pouze na území CHKO. Celkem 13 projektů podpořily MAS Broumovsko+, MAS Stolové hory a Sdružení Splav. U Police nad Metují vznikl zelený pás, ve kterém bylo vysázeno přes 150 stromů, jako jsou lípy, třešně nebo jeřáby. Biokoridor, který rozčlenil velké pole, v budoucnu zamezí vodní i větrné erozi a poskytne prostor pro zvířata i drobný hmyz. Podobné projekty vznikly i v dalších částech území v CHKO Broumovsko. „Posilování péče o krajinu je u nás stěžejní téma,“ podotýká Kristýna Jagošová z MAS Broumovsko+. Tato MAS pomohla zprostředkovat dotaci například na lipovou alej v Hejtmánkovicích.

Více než 20 miliony korun mohly být díky 5 místním akčním skupinám podpořeny projekty zaměřené na zeleň v obcích. Výsadby nových stromů a keřů, zakládání nových trávníků, ale také péče o stromy vzrostlé nebo doplnění laviček a dalšího mobiliáře – to jsou projekty v obcích na území Společné Cidliny, MAS Brána do Českého ráje, Sdružení Splav, MAS Broumovsko a MAS Hradecký venkov, kterých vzniklo celkem 17. Obce, jako jsou Nechanice, Nový Bydžov, Pěčín, Teplice nad Metují nebo Lomnice nad Popelkou, se tak již dočkaly nebo v nejbližší době dočkají revitalizace stávajících dřevin nebo dalších stromů a keřů. Během několika posledních letních měsíců se ukázalo, že zeleň ve městech má nejen estetickou funkci, ale dokáže také snížit teplotu nebo zachytit vodu a prach.

„V Nové Pace byly revitalizovány tři lokality. První bylo náměstí, kde vznikla odpočinková zelená plocha s mlýnkem na vodu s využitím historické studny a skluzavkou pro děti. Druhá lokalita navazuje na stávající dětské hřiště a zpřístupňuje vodní tok Brdský potok a třetí je osada Vrchovina, kde došlo k výstavbě dětského hřiště, které bylo doplněné výsadbami. Dotace pokryla asi třetinu nákladů tohoto rozsáhlého projektu,“ doplňuje Alena Klacková z MAS Brána do Českého ráje. Je potřeba také dodat, že všechny výše zmíněné projekty by nevznikly bez iniciativy obcí a dalších, kterým není péče o okolní přírodu lhostejná.

MAS se však nevěnují pouze přerozdělování dotačních prostředků, ale snaží se využívat i další možnosti k zapojení co nejvíce lidí do péče o krajinu. Příkladem může být iniciativa Milion ovocných stromů pro krajinu, u jejíhož zrodu stály i dvě MAS z Královéhradeckého kraje – NAD ORLICÍ a MAS Podchlumí. MAS Stolové hory pak nominovala do ankety Strom roku jabloň u Lidmanů z Machovské Lhoty. Malá jabloň nyní zastupuje Česko v evropské anketě. Mezi obrovskými duby či starými platany není ani největší, ani nejstarší, zato má pozoruhodný příběh a dokázala propojit širokou komunitu.

A právě propojování je to, o co se místní akční skupiny snaží. Dát dohromady zástupce obcí, neziskových organizací, podnikatelů a další lidi, kterým není lhostejné místo, kde bydlí. A nejen nové stromy a keře v krajině a ve městech jsou ukázkou, že takových nadšenců je mezi námi stále dost.

 

Mirka Soldánová, MAS Stolové hory

 

Lipová Alej v Hejtmánkovicích

Lipová Alej v Hejtmánkovicích

Zpřístupněný potok v Nové Pace

Zpřístupněný potok v Nové Pace