Veletrh zaměstnavatelů na Královédvorsku

Veletrh nabídne přehled aktuálních pracovních příležitostí v našem regionu. Zároveň tak umožní královédvorským firmám zdarma se prezentovat a oslovit své budoucí potenciální zaměstnance.  Jednodenní program, který proběhne v prostorách Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem, bude přístupný nejen pro mladé návštěvníky a jejich rodiče, ale také pro širokou veřejnost.

Jelikož jako MAS řešíme společně s městem Dvůr Králové nad Labem projekt Místní akční plán vzdělávání a téměř denně komunikujeme s pedagogy, řediteli a zřizovateli škol v našem ORP, reagujeme tímto tak nějak částečně i na jejich potřeby a přání.

Cílem naší akce je seznámit žáky či studenty místních škol se zaměstnavateli, kteří přímo na Královédvorsku působí. Jde nám o to přiblížit žákům /studentům konkrétněji jednotlivé profese a zaměření místních firem, pro to, aby si vůbec dokázali představit, jaké firmy u nás působí a čím se zabývají.

24. září bychom tak využili prostory Hankova domu k prezentaci jednotlivých profesí zúčastněných firem. V tento den by zde byla i možnost kariérového poradenství pro návštěvníky, které by zajišťovaly pracovnice ÚP Trutnov – oddělení poradenství a dalšího vzdělávání. V týdnu od 5. 10. 2020 by pak probíhaly návštěvy žáků/studentů do místních firem formou exkurzí. MAS by zajistila případně i autobusovou dopravu pro zájemce.

Pokud se podíváme do aktuálních statistik, tak Dvůr Králové nad Labem nevychází nikterak dobře. Území je zařazeno mezi hospodářsky velmi  slabé regiony a máme zde odliv mladých lidí, stěhování za prací, vysoký index stáří obyvatelstva.

Rádi bychom i prostřednictvím takto zaměřené akce, cílené primárně na ORP Dvůr Králové nad Labem, alespoň pokud možno částečně přispěli k tomu, abychom zmiňované statistické údaje týkající se našeho ORP, zlepšili.