V Malých Svatoňovicích se diskutovalo nad projektem Obce sobě

V současné době se v rámci projektu, který se teď aktuálně realizuje v jednotlivých obcích s rozšířenou působností po celé České republice, řeší i otázka institucionalizace jednotlivých ORP do oficiálních svazků obcí. Jedním z možných cílů projektu je i myšlenka založit nové dobrovolné svazky obcí tak, aby přesně pokrývaly území vymezené hranicí obce s rozšířenou působností, v ORP Trutnov tedy konkrétně hranicemi 31 obcí. K této problematice se v úterý 9. září konalo v Malých Svatoňovicích setkání týmů pěti ORP se zástupcem Svazu měst a obcí, vedoucím právního týmu, Davidem Bohadlem, se kterým bylo zakládání dalších DSO diskutováno. Schůzky se účastnili zástupci týmů ORP Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Vrchlabí a Náchod, motivující starostové z jednotlivých oblastí, zástupci stávajících svazků v těchto územích i regionální koordinátorka projektu Ivana Červinková.

„V území ORP Trutnov aktuálně působí šest DSO, i když některé zasahují do území jen okrajově nebo jsou určené pro specifický typ měst, ale všechny bez problémů fungují,“ vysvětluje situaci v ORP Trutnov koordinátorka Lada Nevečeřalová. „Od začátku jsme se starosty problematiku vzniku jednoho svazku pro celé území diskutovali a tak také od začátku víme, že tady prostor a zájem od obcí není. Jediné, co můžeme udělat a s čím by zástupci svazků souhlasili, je revize stávajících stanov, případně příprava nových pro čtyři obce, které nejsou v žádném svazku.“

Tento krok totiž Svaz měst a obcí v rámci projektu také nabízí, stejně jako přípravu stanov pro možný nově vzniklý celek a tato varianta se po diskuzi zdála týmům schůdná.

„Teď už je jisté, že pravděpodobně s každým starostou z ORP dotazník nevyplníme,“ shrnuje další postup v ORP Dvůr Králové nad Labem koordinátor Tomáš Mečíř. „Oslovíme především předsedy polyfunkčních svazků, které tu fungují, a s nimi věc prodiskutujeme. Samozřejmě se nebudeme bránit diskuzi s ostatními, tu nabídku určitě dostanou,“ dodává.

Bouřlivá diskuze se také rozvinula k dalším otázkám souvisejícím s naplňováním projektu.  Mimo ožehavé problematiky institucionalizace se mezi jednotlivými účastníky diskutovalo i téma metodických listů a pokynů k dalším krokům v projektu, prohlubování meziobecní spolupráce v jednotlivých ORP nebo byla přednesena stručná zpráva ze setkání k sociální oblasti, které se konalo 5. září v Praze a kterého se účastnila motivující starostka ORP Trutnov Eva Hylmarová.

Mapa DSO na území ORP Trutnov

Mapa DSO na území ORP Trutnov