Univerzita třetího věku v městské knihovně

Univerzity třetího věku jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Poskytují občanům nad 50 let vzdělání na vysokoškolské úrovni, které je založeno na osobním rozvoji, nikoliv profesní přípravě. Nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul. Jejich smyslem je nabídnout seniorům druhý životní program, když ten první, pracovní, již skončil. Přednášky vysokoškolských učitelů budou probíhat virtuálně v sálku Městské knihovny Slavoj. Po přednášce bude následovat diskuze k tématu mezi účastníky semináře. Cena jednoho semestru (6 výukových přednášek) je 210 Kč. První setkání se uskuteční ve středu 26. února od 10:00 hod. a další ve čtrnáctidenním intervalu. Počet účastníků je omezen. Přihlášky, které je nutné odevzdat do 20. února 2014, jsou k dispozici v knihovně v oddělení pro dospělé. Bližší informace na tel. 499 320 157 nebo 721 390 348. Studium je složeno ze šesti semestrů. V prvním semestru je hlavním tématem pro všechny přihlášené zájemce astronomie, v dalších semestrech je již možné vybírat z dalších 16 témat.

Mgr. Marta Staníková
Městská knihovna Slavoj