Tréninková výzva

MAS Královédvorsko, o.s. vyhlašuje:
Tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci.
Cílem výzvy je podpora jednorázových propagačních akcí pro širokou veřejnost na území MAS Královédvorsko v oblasti kultury, sportu a péče o životní prostředí. Maximální výše podpory na propagační akci je 5 000,-Kč.

 Tréninková výzva

 Žádost o dotaci v rámci tréninkové výzvy

     Žádost o dotaci v rámci tréninkové výzvy - ve formátu word (k vyplnění)

     Hodnotící kritéria

Náležitosti žádosti o proplacení:

Vyhodnocení akce  - dokument word

Vyúčtování akce vč. faktury

HARMONOGRAM VÝZVY:

Termín vyhlášení výzvy: 9. 12. 2013 – 10. 1. 2014

Příjem žádostí: od 10. 12. 2013 do 10. 1. 2014 14:00 hodin

Otevírání obálek a administrativní kontrola žádostí: 13.1.2014 a 14.1.2014

Zasedání hodnotící komise, veřejné obhajoby a schválení žádostí, předání Výboru MAS Královédvorsko: 27.1.2014

Realizace projektů: 1.2.2014 – 4.5.2014 včetně

Vyúčtování projektů: do jednoho měsíce od ukončení akce

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ

SEZNAM ŽÁDOSTÍ URČENÝCH K PODPOŘE

SEZNAM USKUTEČNĚNÝCH A PROPLACENÝCH ŽÁDOSTÍ