Strategie MAS Královédvorsko 2021-2027 schválena

Téměř rok trvající práce na nové strategii zahrnující několik diskuzí, projednávání i připomínkování ze strany veřejnosti, starostů a členů MAS, byla úspěšně zakončena schválením ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. 

MAS tak vstupuje do dalšího programového období a bude moci opět podpořit jednotlivé žadatele z Královédvorska. Přesné zacílení podpor je aktuálně v jednání, nicméně již nyní víme, že se bude jednat o infrastrukturu škol, dopravy, sociálních služeb, cestovního ruchu, ale i podporu malého a středního podnikání či zemědělců.

Veškeré podklady k tvorbě a samotnou finální verzi naleznete na TOMTO ODKAZU.