SETKÁNÍ SPOLKŮ JAKO VÝZVA KE SPOLUPRÁCI

Na podnět pracovní skupiny Neformální vzdělávání se včera uskutečnilo setkání městských spolků a spolků působících v ORP. Téměř zaplněný sál zástupci jednotlivých organizací si vyslechl možnosti nabízené spolupráce, prezentovány byly dotační programy města, plánovaná výzva Šablony pro NNO a chystaná prezentace spolků pro děti v září 2019.

Cílem setkání bylo podnítit chuť vzájemné spolupráce, sdílení zkušeností a rozšíření povědomí o působnosti jednotlivých spolků. Po vzájemné diskuzi se přítomní domluvili na prezentaci svých činností prostřednictvím jednoho uceleného tištěného materiálu, který by byl distribuován na začátku školního roku do škol. Se začátkem školního roku by byl spojen i tzv. DEN SPOLKŮ, cílený primárně na případné zájemce z řad dětí, o zapojení se do aktivit spolku. 

Domluveno bylo i příští setkání, které by se mělo konat začátkem příštího roku a kde by se měly výše uvedené plánované aktivity již konkretizovat a začít reálně plánovat.