REALIZUJ SVŮJ NÁPAD!

Příležitost získat zkušenosti, objevit své silné a slabé stránky, naučit se pracovat v kolektivu a rozvíjet podnikavost, budou mít děti, které jsou ve věku 10 – 15 let.

Od září bude totiž na Královédvorsku probíhat projekt s názvem REALIZUJ SVŮJ NÁPAD. Každý tým bude mít svého vedoucího a na vývoji projektu bude moci využít pomoci místních patronů. Ti jim napomohou v přípravné fázi jako konzultanti a v realizační fázi pak i jako potenciální donátoři projektů. Zúčastní se společně veřejné prezentace projektu a pokusí se o získání finanční podpory na samotnou realizaci.

Podpořte společně s námi podnikavost našich dětí. Přijďte na informativní schůzku, která se uskuteční 16. 7. 2019 od 17.00 hodin v Penzionu za Vodou ve Dvoře Králové. Seznámíme Vás s naší vizí projektu a Vaší rolí v něm. Uvítáme zároveň i Vaše nápady a budete tak moci být od začátku aktivní součástí celého projektu.

Důležitým bodem setkání bude také diskuze k Vaší možné spolupráci s místními ZŠ. V návaznosti na aktuální situaci na trhu práce bychom rádi propojili praxi s teorií a prostřednictvím exkurzí, které by měli žáci možnost u Vás využít, bychom podpořili vzdělávání či případné nasměrování Vašich potenciálních budoucích zaměstnanců.

 

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ