Projekt Obce sobě na Královédvorsku postupuje kupředu

Krajská koordinátorka projektu Ivana Červinková informovala zúčastněné o projektu obecně – především o jeho podmínkách, možnostech, praktickém využití pro zástupce samosprávy a významu pro všechny obce. Zároveň také promluvili dva motivující zástupci obcí – Petr Hrubý, starosta obce Vítězná (obec Vítězná je nositelem projektu) a místostarosta města Dvůr Králové nad Labem Dušan Kubica a motivovali všechny obce k zapojení tak, aby vytvořené dokumenty měly vypovídající hodnotu pro celé území ORP.

Koordinátoři projektu v území ORP Dvůr Králové nad Labem (Tomáš Mečíř a Jan Balcar) poté prezentovali konkrétní kroky, které se budou v rámci projektu podnikat a informovali o aktivitách v nejbližším období. Zástupcům obcí byl také představen projektový tým, který se skládá ze zástupců Místní akční skupiny Královédvorsko, o. s. a Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o. p. s. a odborníků na tvorbu strategií z firmy DRAG s. r. o.  

Území ORP Dvůr Králové nad Labem se skládá celkem z dvaceti osmi obcí; čtyři se nacházejí v území MAS Království – Jestřebí hory, o. p. s., jedenáct v území MAS Královédvorsko, o. s. a osm v území MAS Hradecký venkov, o. p. s. (jedna obec spadá pod MAS Brána do Českého ráje a čtyři bez zapojení do MAS). Díky této provázaností území MAS a území ORP je zapojení pracovníků z Místních akčních skupin do projektu Obce sobě výhodné, především díky jejich znalosti území, kde působí.

Kateřina Valdová
za realizační tým obce Vítězná
(MAS Království – Jestřebí hory, o. p. s.)