Proběhlo 2. oficiální setkání starostů ORP Dvůr Králové nad Labem

Tři sta sedmnáct stran finální verze souhrnného dokumentu – to je jeden z konkrétních výstupů projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem Obce sobě, který se od podzimu roku 2013 realizuje pod záštitou obce Vítězná v území obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem.

Souhrnný dokument, který obsahuje podrobné analýzy a řešení problémových okruhů pro sociální oblast, školství, odpadového hospodářství a pro volitelné téma servis samosprávám, byl předaný regionální koordinátorce projektu Ivaně Červinkové, která poté všechny souhrnné dokumenty za ORP z Královéhradeckého kraje předá na centrálu Svazu měst a obcí.

V návaznosti na dokončení souhrnného dokumentu se 16. dubna 2015 také konalo druhé oficiální setkání starostů celého ORP Dvůr Králové nad Labem, a to opět ve Dvoře Králové, tentokrát ale v prostorách Špýcharu Městského muzea.

„První oficiální setkání starostů se konalo loni v červnu a za těch deset měsíců je za námi vidět velký kus práce,“ hodnotí situaci analytik Michal Hátle z projektového týmu. „V rámci druhého setkání jsme zástupcům obcí prezentovali návrhovou část dokumentu a především pak cíle, které byly v rámci jednotlivých oblastí definovány, a nastínili jsme cesty, jak daných cílů dosáhnout. Zároveň jsme zástupcům obcí nabídli i jeden konkrétní výstup projektu, kterým je benchmarking. Jedná se o jednoduchý nástroj, který slouží pro porovnání vybraných ukazatelů s jinými regiony,“ doplňuje.