Předběžné vyhodnocení dotazníkového šetření

Dotazník měl 2 části, nejprve otázky na které bylo třeba odpovědět písemně. 

1. Co je potřeba NEJDŘÍVE vybudovat ve vaší obci? Nejčastější odpovědi jsou:
  a) silnice a cesty
  b) chodníky a návsi
  c) koupaliště
  Dále bez pořadí: krytý bazén, cyklostezka, pracovní místa

2. Čeho si nejvíce ceníte v místě, kde žijete?
  a) příroda a životní prostředí
  b) dopravní dostupnost
  c) sousedské vztahy
  Dále bez pořadí:  rekonstrukce náměstí, ZOO, klid, poloha obce, dětská hřiště

3. Co se vám vůbec nelíbí?
  a) nedostatek pracovních míst
  b) nepřizpůsobiví občané
  c) komunikace a mosty

4. Co může v budoucnu negativně ovlivnit kvalitu života v regionu? 
  a) nezaměstnanost
  b) nepřizpůsobiví občané
  c) mladí se budou stěhovat pryč


Druhá část dotazníku byla hodnotící.

Lidé měli oznámkovat současnost a rozhodnout, do čeho je třeba investovat energii i finance v budoucnu. Ze známkovacího dotazníku vyplývá, že:

- nejlépe hodnocené je v současnosti (na školní dvojku) zázemí pro volný čas, zdravotní péče a životní prostředí

- nejhůře v hodnocená je v současnosti (na školní 4-5) zaměstnanost v regionu, na 4 místní komunikace, na 3-4 kvalita bydlení, na 3 podpora cestovního ruchu a konkurenceschopnost místních podnikatelů. 

- investovat v budoucnu by se mělo nejvíce jednoznačně do podpory zaměstnanosti, dále pak (bez pořadí) do konkurenceschopnosti místních podnikatelů, veřejných prostranství a zázemí pro volný čas.

- nejméně investovat (na školní 3) by se mělo do  místních komunikací (sic!?), dále pak do zemědělství, dopravní obslužnosti a nemovitých památek. 

Toto bylo jen velmi stručné shrnutí. Podrobné výsledky představíme na 2. veřejném setkání, které proběhne opět v salonku hotelu Safari v ZOO Dvůr Králové v úterý 26. listopadu v 16,30. Všechny vás na jednání zveme!. Krátký videosestřih z prvního jednání najdete zde.