Místní akční skupina

Vyhlášena výzva na PRORODINNÁ OPATŘENÍ

18, Srpen 2017

MAS Královédvorsko, z.s. vyhlásilo dne 21. 8. 2017 výzvu na příjem žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Královédvorsko: Prorodinná opatření I. Celková alokace pro tuto výzvu činí 2 120 000 Kč.

Číst více,...

SEMINÁŘ K 1. VYHLÁŠENÉ VÝZVĚ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

4, Srpen 2017

Seminář pro potenciální žadatele z území MAS v rámci Programu rozvoje venkova se uskutečnil 3. 8. 2017.

Číst více,...

MÁTE PROJEKTOVÝ ZÁMĚR? ZKUSTE TO S MAS

19, Červenec 2017

Schválením strategie MAS Královédvorsko získává náš region možnost čerpat finanční prostředky z evropských fondů.

Číst více,...

Výzva MAS Královédvorsko: Program rozvoje venkova I

17, Červenec 2017

Zde naleznete veškeré potřebné informace týkající se vyhlášené Výzvy MAS Královédvorsko: Program rozvoje venkova I

Číst více,...

Pracovní setkání k tvorbě strategického dokumentu pro oblast vzdělávání

27, Červen 2017

V rámci tvorby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Dvůr Králové nad Labem a v návaznosti na aktivity, které se od počátku realizace projektu uskutečnily, proběhlo dvoudenní pracovní setkání ředitelů, řídícího výboru a koordinační pracovní skupiny.

Číst více,...

MAS Královédvorsko má schválenou strategii

25, Květen 2017

Dne 24. 5. 2017 splnila MAS Královédvorsko podmínky věcného hodnocení strategie a tím tak po 419 dnech od jejího podání může začít vyhlašovat výzvy v rámci IROP, OPZ a PRV.

Číst více,...

Uskutečnilo se pravidelné setkání členů MAS Královédvorsko

5, Prosinec 2016

V rámci valné hromady, která se koná pravidelně, minimálně 2x do roka, informovali zaměstnanci MAS své členy o aktuální činnosti a procesech schvalování SCLLD.

Číst více,...

Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově

2, Prosinec 2016

Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních akčních skupin (MAS). Jsou důležitým článkem komunitně vedeného místního rozvoje v České republice. S jejich pomocí se opravovaly hasičské zbrojnice, místní komunikace, knihovny, sokolovny, křížky a kapličky, stavěly spolkové domy, hřiště, muzea, rozhledny nebo naučné stezky. V letech 2007 až 2013 získaly MAS na realizaci strategických plánů rozvoje regionů z Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3 miliardy korun. V programovacím období 2014–2020 by tato částka měla být více než trojnásobná. MAS se budou nově podílet také na budování rodinných a komunitních center, budou podporovat sociální podnikání, agroturistiku nebo regionální výrobu.

Číst více,...

43 článků