MAS Královédvorsko přichází do regionu s nabídkou veřejných projednávání

Širší projednání investiční záměrů firem, diskuze a prezentace závažných projektů obcí a institucí či zjišťování průzkumu veřejného mínění je nově možné realizovat přímo na míru. Důraz bude po celou dobu kladen na komunikaci a spolupráci se zadavatelem, kterému budou vždy předány výstupy z jednání. MAS nabízí znalost místního prostředí, profesionalitu a nezávislý přístup.  Aktuálně, v době, která příliš veřejným setkáváním nenahrává, je možné realizovat zakázku i online formou. Pokud je tedy pro Vás důležitý názor široké veřejnosti nebo Vašich zaměstnanců a potřebujete ve Vaší firmě či obci projednat jakýkoliv záměr, obraťte se s důvěrou na MAS Královédvorsko.