MAS a její činnost v rámci animace škol

V současné době se připravuje Výzva MŠMT - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -  ŠABLONY pro MŠ a ZŠ. 

V případě zájmu bude školám (v rámci každé MAS) k dispozici "Animátor škol", který má za úkol pomoci jim ZDARMA se šablonami. Škola tedy může ušetřit finanční prostředky. 

Spolupráce s MAS nabízí další výhody:

> Dobrá znalost místního prostředí - animátor škol bude z regionu

> Animátoři pomohou především v rámci poradenství s administrativou, vyplněním žádosti, hlášeními o realizaci apod., pomohou najít dodavatele akreditovaných kurzů, sesíťují podobné zájmy škol - např. lépe se sežene dodavatel pro 10 kurzů v regionu než pro jeden a lektor pak spíše dojede do regionu, než aby pedagogové museli někam dojíždět

> Šablony se stávají prostředkem k rozvoji pedagogů a škola v celém procesu hraje důležitou aktivní úlohu

> Propojení s přípravou Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) v regionu ORPD Dvůr Králové nad Labem - animátor v budoucnu pomůže i s investičními projekty

> Úspora finančních prostředků školy při využití MAS - náklady na zpracovatele jsou sice v rámci projektu uznatelné, nicméně při využití MAS škole tyto prostředky zůstanou a může je využít pro své potřeby.