Místní akční skupina

MAS Královédvorsko přichází do regionu s nabídkou veřejných projednávání

10, Březen 2021

Propojování subjektů působících na Královédvorsku a vytváření nových forem spolupráce jsou jedny z rolí Místní akční skupiny Královédvorsko (MAS). V rámci této činnosti je kladen důraz i na zapojování místních aktérů, občanů a veřejnosti do dění v regionu.

Číst více,...

Více než 30 milionů korun na výsadby stromů v krajině i ve městech od místních akčních skupin

6, Březen 2021

Nové výsadby stromů, ale i řádná péče o ty stávající, jsou důležité, zaznívá z 15 spolků v Královéhradeckém kraji, které spojuje zkratka MAS, tedy místní akční skupina. Všechny také pojí zájem o venkovský region, ke kterému příroda a stromy neodmyslitelně patří. Jen od roku 2017 podpořily MAS 30 projektů zaměřených na nové výsadby ve volné krajině i na zeleň ve městech. Dotace využité na tyto environmentální projekty převyšují částku 30 milionů korun.

Číst více,...

Balíme pro Šimonka

4, Prosinec 2020

Veřejná sbírka pod názvem "Balíme pro Šimonka" bude v kanceláři MAS Královédvorsko probíhat od 7. - 22. 12. 2020. Cílem celé akce je koupě čističky vzduchu.

Číst více,...

Něco končí a něco začíná

15, Listopad 2020

Ohlédnutí za úspěšnými třemi lety, kdy MAS podpořila více jak 50 různých subjektů na Královédvorsku a přinesla do regionu kolem 75 miliónů Kč. „Každý z realizovaných projektů je pro nás takovým malým zázrakem a zároveň odměnou za naši práci“, říká Ing. Lenka Křížová, ředitelka MAS Královédvorsko.

Číst více,...

Nakupujeme pro Královédvorsko

30, Říjen 2020

Po dobu nouzového stavu přicházíme s nabídkou zajištění nákupů pro osoby, které jsou v karanténě, seniory a ostatní obyvatele, jímž nákaza COVID-19 znemožňuje obstarání běžného nákupu.

Číst více,...

Proběhlo online setkání se starosty

14, Říjen 2020

V úterý 13. 10. 2020 se uskutečnilo online setkání se starosty obcí působících na území MAS Královédvorsko.

Číst více,...

Veletrh zaměstnavatelů na Královédvorsku

15, Červen 2020

S cílem nastavení spolupráce mezi místním podnikatelským prostředím a školami se 24. září uskuteční 1. ročník Veletrhu zaměstnavatelů na Královédvorsku. Celá akce bude primárně zaměřena na žáky a studenty, kteří se zamýšlí nad svojí budoucí profesí.

Číst více,...

Spouštíme kampaň na podporu lokální ekonomiky

19, Květen 2020

Podporujme svými nákupy místní producenty a lokální obchody. Chceme, aby venkovské regiony byly více odolné, soběstačné, tedy méně závislé a tím snad i více svobodné.

Číst více,...

52 článků