Kontaktní informace              

MAS Královédvorsko, z.s.

IČ: 01365525
č. účtu: 3254105359/0800

Web: www.maskd.cz

Korespondenční adresa (sídlo):

náměstí Václava Hanky 828 (Kino Svět)
Dvůr Králové nad Labem
PSČ: 544 01

Konzultační hodiny: 

pondělí: 9,00 - 11,30 a 12,30 - 15,00
Ostatní dny po telefonické dohodě.

Fakturační adresa:

náměstí T.G.Masaryka 38
Dvůr Králové nad Labem
PSČ: 544 01

Kontaktní osoby:

Mgr. Alexandra Jiřičková, tel. 734 392 180
předseda, statutární zástupce 
e-mail: jirickova.alexandra@mudk.cz

Ing. Lenka Křížová, DiS., tel. 739 243 465
ředitelka kanceláře MAS, vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD
e-mail: krizova.lenka@maskd.cz

Simona Kubíková, DiS., tel. 731 683 034
projektová manažerka SCLLD
e-mail: tulachova.simona@maskd.cz

Mgr. Eva Capicarová, tel. 731 630 919
hlavní manažerka MAP III
e-mail: capicarova.eva@maskd.cz

Jan Machek, tel. 603 177 263
regionální manažer MAP III
e-mail: machek@maskd.cz

Facebook: MASKralovedvorskoMAP ORP Dvůr Králové nad Labem