JAK MŮŽEME PŘEDCHÁZET NEDOROZUMĚNÍ S RODIČI?

V návaznosti na hodně diskutované téma "komunikace škola vs. rodič" v rámci setkávání pracovní skupiny Komunikace, se podařilo oslovit ke spolupráci Mgr. et Bc. Janu Stejskalovou, která působí jako koordinátorka projektů sekce vzdělávání v organizaci JOB. 

Seminář se uskutečnil 15. 1. 2019 v příjemných prostorech Safari resortu. Proběhl ve dvou blocích, dopoledním a odpoledním s plně naplněnou kapacitou ze strany účastníků - pedagogů.  V úvodní části proběhlo krátce představení práce JOB a samotné lektorky, poté byly účastníci vyzváni k dotazům, se kterými na seminář jako takový přicházejí, a na které by rádi během semináře dostali odpovědi.

Komunikace byla zprvu představena teoreticky a upřesněny byly používané související termíny ( symetrická komunikace, komunikační projevy, nástroje, vztahová pohoda..) Poté se již pracovalo prakticky. Ve skupinkách probíhala ukázka komunikačního projevu na zvolené téma a zinscenovávány byly reálné situace, se kterými se učitelé běžně v komunikaci s rodiči setkávají. Učitelé byli vždy navedeni, jak by mohli v daných situacích předcházet případnému konfliktu s rodičem, udržet hovor v symetrii a stát si za svým názorem. Důležitá byla část týkající se komunikace učitel X žák (jak nebýt agresivní, neškatulkovat děti, nepředvídat apod.).

Již na samém konci semináře bylo vidět, že ohlasy zúčastněných pedagogů jsou velice pozitivní. Lektorka byla velmi příjemná, přátelská a sdílela vlastní zkušenosti z praxe, což přítomní ocenili nejvíce.

Náhled prezentace ze semináře ZDE.