Kdo je členem

Členství v MAS Královédvorsko, z. s.

Členem MAS Královédvorsko se může stát obec, město, fyzické i právnické osoby podnikající, příspěvkové organizace, zemědělec, nezisková organizace i soukromá osoba. Jedinou podmínkou je místní příslušnost k obci z území, které se nachází v MAS Královédvorsko.

Žadatelé o členství v MAS Královédvorsko vyplní přihlášku ZDE a jejich členství je schvalováno Valným shromážděním MAS Královédvorsko. Členové MAS Královédvorsko platí roční členské příspěvky (dle kategorie do které spadají). Členské příspěvky jsou schvalovány Valným shromážděním MAS v rámci schvalování rozpočtu MAS na daný kalendářní rok

Výše členských příspěvků na kalendářní rok 2020 (odsouhlaseno na VH dne 18. 6. 2019):

Obce do 2tis. obyvatel - 2.000 Kč
Obce nad 2tis. obyvatel - 4.000 Kč
Právnické osoby vč. FO podnikajících - 2.000 Kč
Neziskové organizace - 1000 Kč
Fyzické osoby nepodnikatelé - 200 Kč

Členské příspěvky mají danou dobu splatnosti, a to do 30. 6. daného roku nejpozději.

Členové tvorbou Integrované strategie území (ISÚ) určují směřování celé Místní akční skupiny, stanovují cíle a oblasti rozvoje. Vybírající rozvojové projekty k podpoře.

  ČLENSKÁ ZÁKLADNA + SLOŽENÍ JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ - AKTUÁLNÍ

  ČLENSKÁ ZÁKLADNA + SLOŽENÍ JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ - PLATNÉ - k 18. 6. 2019

  ČLENSKÁ ZÁKLADNA + SLOŽENÍ JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ - k 11.12.2018


Aktuální platná členská základna
- (zvoleno 27. 6. 2017)

Členové k 15.3. 2016 + seznam členů a zájmových skupin zde

 

Valné shromáždění 26. 11. 2013

29, Listopad 2013

V úterý 26. listopadu se ještě před 2. veřejním setkáním uskutečnilo Valné shromáždění MAS Královédvorsko. Zde najdete fotodokumentaci.

Číst více,...

Třebihošť nechce být členem MAS

18, Listopad 2013

Obecní zastupitelstvo Třebihošťě (Třebihošť, Horní a Dolní Dehtov, Zvičina) se rozhodlo neúčastnit se MAS ani jako člen, ani poskytnutím svého území, které zahrnuje i Zvičinu.

Číst více,...

Poděkování za dobrovolné příspěvky

17, Listopad 2013

Poděkování za dobrovolné příspěvky. Poplatky za členství jsou stanoveny až od příštího roku, proto jsme požádali členy i nečleny MAS o zaplacení dobrovolného příspěvku i na rok letošní.

Číst více,...