Akční plán OPZ+ - podklady z jednání

MAS Královédvorsko by ráda využila možnosti realizace projektu OPZ+. 

Jednotlivé aktivity byly konzultovány s místními aktéry, starosty, jednotlivými cílovými skupinami, poskytovateli sociálních služeb na území ORP Dvůr Králové nad Labem již od konce roku 2020.

Na základě vzájemné diskuze a identifikace potřeb vyplynula realizace "sociálního" projektu s komunitní podobou a důrazem na spolupráci se starosty obcí jako prioritní aktivita. Návazně na to vyplynula i velká poptávka ze strany CS rodičů týkající se realizací obdoby příměstských táborů.

--------------------------------------------------------------------------------------

Setkání poskytovatelů sociálních služeb na území MAS ke zjištění aktuálních potřeb, cílových skupin a plánování aktivit s přímým dopadem na tyto skupiny - 10. 2. 2021

Setkání MAS se zástupci odboru školství, kultury a sociálních věcí MěÚ Dvůr Králové nad Labem - 17. 3. 2021

Setkání starostů online k budoucí podobě OPZ+ (domluveno rozeslání DOTAZNÍKU) - 18. 3. 2021

Setkání MAS se subjekty působícími v oblasti práce s dětmi a mládeží - 29. 3. 2021

Setkání ke zjištěným výstupům dotazníkového šetření v území - 18. 5. 2021

Setkání starostů k budoucí podobě a specifikaci aktivit na základě vyhodnocení zaslaného dotazníku - 17. 6. 2021

Setkání k předběžné domluvě o spolupráci na aktivitách projektu OPZ+ - 3. 11. 2021

Setkání Valného shromáždění 22. 2. 2022 (online)

Setkání Valného shromáždění 21. 6. 2022