Vyhlášena výzva na PRORODINNÁ OPATŘENÍ

Cílem výzvy je rozšířit nabídku služeb určeným osobám pečujících o děti s cílem zvýšit slučitelnost soukromého a pracovního života a to na platformě rozšiřování aktivit (služeb) škol a školských zařízení a dalších lokálních aktérů v území MAS Královédvorsko, z. s.
Tato výzva je zacílena na podporu prorodinných opatření prostřednictvím služeb péče o děti v době mimo školní vyučování a o prázdninách. Tuto službu mohou využít jak rodiče dětí do 15 let věku, tak v případě příměstských táborů také rodiče dětí předškolního věku v rámci propojení služeb pro rodiče dětí v různých věkových kategoriích.

INFORMACE O HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ROZHODOVACÍHO ORGÁNU MAS - výběr projektů

HODNOTÍCÍ TABULKA VĚCNÉHO HODNOCENÍ - Příměstské tábory Nový svět 2018 - 2019
HODNOTÍCÍ TABULKA VĚCNÉHO HODNOCENÍ - Příměstský tábor pod Zvičinou pro malé děti
HODNOTÍCÍ TABULKA VĚCNÉHO HODNOCENÍ - Prorodinná opatření na ZŠ Podharť Dvůr
HODNOTÍCÍ TABULKA VĚCNÉHO HODNOCENÍ - ZŠ 5. května Dvůr - Prorodinná opatření

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉHO ORGÁNU MAS + PREZENČNÍ LISTINA (Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS - věcné hodnocení)
VÝSLEDEK VĚCNÉHO HODNOCENÍ - seřazeno sestupně dle bodového ohodnocení

 

VÝZVA

VÝZVA MAS KRÁLOVÉDVORSKO: Prorodinná opatření I

Příloha č. 1 Výzvy (Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů)

Příloha č. 2 Výzvy (Popis podporovaných aktivit)

INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE

Základní informace k práci s IS KP14+ 

Návod k založení žádosti

Pokyny k vyplnění žádosti

PRO UCHAZEČE

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Leták výzvy

Informace pro žadatele (harmonogram na konci brožurky)

Dotazy k aktivitě

Informace k poskytování konzultací