„Zaměstnaný absolvent“ odstartoval – zájemci se mohou hlásit

Již nyní evidujeme velký zájem o aktivity uvedeného projektu jak z řad žáků posledních ročníků, tak i firem. Proto věříme, že tento projekt bude úspěšný a usnadní absolventům vstup na trh práce,“ uvedl Pavel Hečko, radní pro oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací.

Projekt v tomto roce počítá se zapojením zhruba stovky absolventů středních a vyšších odborných škol, kteří na placené praxi stráví 150 až 300 hodin. Tuto možnost jim poskytne několik desítek firem z celého území kraje. Zaměstnavatelé ale musí být schopni vždy ke dvěma absolventům postavit jednoho mentora. Předpokládaná kapacita by se mohla naplnit již v dubnu.

Účast v projektu je pro současné studenty posledních ročníků skvělou příležitostí, jak ověřit nabyté znalosti a seznámit se s potenciálními zaměstnavateli. Praxe je totiž určena pro ty, kteří nechtějí pokračovat v dalším studiu na vysokých školách,“ dodala náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství.

Zájemci z řad budoucích absolventů, ale i firmy, které mají zájem se zapojit, se mohou registrovat zde.

Na odkazu lze nalézt i další podrobnější informace k celému projektu. Ten je jednou z mnoha dlouhodobých strategických aktivit v rámci Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje a byl podpořen dotací z Operačního programu Zaměstnanost.