Výzva č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I.

MAS Královédvorsko, z. s. působí ve svém území také v rámci animace škol a školských zařízení v OP VVV. Jedná se o metodickou pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných projektových šablon, pořádání seminářů, školení pro žadatele a příjemce, konzultační činnost při realizaci projektu apod. 

V rámci této činnosti se již uskutečnilo několik setkání se zástupci MŠ i ZŠ, které se nacházejí na území MAS.

Ve čtvrtek 23. června 2016 vyhlásil řídící orgán OP VVV výzvu - ŠABLONY PRO MŠ a ZŠ I.

Veškeré informace jsou dostupné na stránkách MŠMT ZDE