Vzdělávání zaměstnanců v období 2014+

Na proškolení většího počtu zaměstnanců stejnými kurzy bude lepší využít samostatný projekt z OPZ. Připravovaná výzva by měla být vyhlášena v červnu 2016. Bude ale zřejmě opět platit, kdo dřív podá žádost, bude mít vyšší pravděpodobnost, že dotaci dostane. Níže uvedené informace nejsou oficiální, ale mohou už nyní pomoci s přípravou vzdělávacího projektu zaměstnanců.

Školení bude moci probíhat 24 měsíců, školení na sebe mohou navazovat i se překrývat. Nemělo by být omezení v tom, o jaké kurzy půjde – tzn., bude možné mít i jazykové i odborné školení v jednom projektu. Školení mimo pracovní dobu zřejmě nepůjde, protože je zde fixně započítána úhrada mzdových nákladů, ale tento bod ještě není definitivně rozhodnutý.
Dotaci bude možné čerpat v režimu de minimis nebo blokové výjimky. Výše podpory bude pro podniky 85 %, v Praze 50 %. Každý podnik má po dobu 3 let k dispozici 200 000 Euro. Vyčerpá-li je, pak může přistoupit na dotaci v režimu blokové výjimky, která bude odstupňovaná dle velikosti podniku na 70 % (malý), 60 % (střední) a 50 % (velký podnik). Pokud zaměstnáváte zdravotně handicapované v určitém poměru, podpora se může zvýšit o 10 %.
Spolufinancování u obcí a veřejného sektoru bude 5 %, neziskové organizace budou mít dotaci ve výši 100 %.

Co by dotace měla hradit?
• Kurzovné
• Náhradu ušlé mzdy (ale jen ve výši minimální mzdy)
• Režijní náklady – nájem, účetnictví, náklady na administrativu projektu, cestovné atd.
• Případně je možné mít přímo zaměstnaného interního lektora a z dotace hradit jeho mzdu.

Podporováno bude 7 typů školení:
1. Základní IT školení
2. Odborné IT školení
3. Jazyky
4. Manažerské/měkké dovednosti
5. Účetní/daňové
6. Odborné, technické
7. Interní lektor – musí být zaměstnán a splňovat podmínky.

K žádosti by měla být sestavena analýza vzdělávání zaměstnanců, která bude muset splňovat požadavky pro talent management zaměstnanců.

Dotace z Úřadu práce, známé pod zkratkou POVEZ, budou přístupné od konce března. Srovnání, který program je výhodnější, nelze provést, dokud se Česká republika nedomluví s Evropskou komisí na výši jednotkové ceny. Obecně by mělo platit, že podniku, který chce školit zaměstnance jak v odborných znalostech, tak v jazykových a sottskills dovednostech se vyplatí více samostatný projektu OPZ než dílčí dotace z ÚP.