Práce nad strategií finišují

Na dokumentu jsme pracovali již od konce roku 2013, ale vzhledem k tomu, že jednotlivá ministerstva ještě v loňském roce neustále přinášela změny v pravidlech, bylo možné dokument dopracovat až nyní.

Analytická část byla upravena o aktuálnější data, strategická část doplněna o programové rámce (strategické cíle a opatření) a vytvořena byla i část implementační.

Aktuální verze dokumentu je nyní přístupná zde k možnému připomínkování. Na valném shromáždění dne 15. 3. 2016 ve Dvoře Králové nad Labem a po finálním zapracování všech připomínek, bychom rádi celý dokument schválili. Do konce března 2016 je naším cílem odevzdání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na Ministerstvo pro místní rozvoj.

ANALYTICKÁ ČÁST

STRATEGICKÁ ČÁST

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST