Využití dotací v nastávajícím programovém období

Vzdělávací seminář je zaměřen přímo na konkrétní potřeby jednotlivých subjektů a jejich možností.

V rámci semináře nabízíme konzultaci Vašeho projektového záměru, zjištění vhodných dotačních titulů a doporučení vhodného zdroje financování.

Konkrétněji budou představeny možnosti čerpání finančních prostředků z:

  • Operačního programu ZAMĚSTNANOST
  • INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU
  • Operačního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  • Operačního programu PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST
  • PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

POZVÁNKA ZDE