"PROGRAM ROZVOJE OBCE – PRO, TVORBA, REALIZACE A HODNOCENÍ"

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vytvořilo webovou aplikaci www.obcepro.cz, která je on-line nástrojem pro podporu strategického plánování v obcích.

V průběhu října a listopadu 2015 budou v každém kraji pořádány semináře, kde bude aplikace podrobně představena.

Semináře jsou pořádány MMR ve spolupráci s odbornými útvary příslušných krajských úřadů.  

Pozvánka zde

Přihláška zde