Přehled seminářů k 1. kolu PRV 2014 - 2020

V rámci seminářů budou žadatelům v porovnání s předcházejícím programovým obdobím představeny jednotlivé vyhlášené operace, nový způsob administrace projektů, příklady dobré a špatné praxe nejen ve vztahu ke způsobu podání Žádostí o dotaci na Portálu farmáře, ale i další informace a zkušenosti s Programem rozvoje venkova. 

Přehled konaných seminářů