Projekt Svazu měst a obcí vstoupil do další etapy

Nová etapa projektu s sebou kromě zúžení realizačního týmu přinesla i změnu na postu tzv. motivujícího starosty. Mgr. Dušana Kubicu, místostarostu a později zastupitele Dvora Králové nad Labem, který již v úřadu nepůsobí, nahradil Bc. Štěpán Čeněk, starosta obce Bílá Třemešná.

Jednání bylo zaměřeno na možné projekty s meziobecním přesahem, které řeší problematiku v jedné z následujících oblastí – školství, sociální oblast, odpadové hospodářství. Zúčastnění starostové tak řešili například rozšíření terénních služeb poskytovaných Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem na celé území ORP nebo možnost společného postupu obcí při vyjednávání smluvních podmínek se společnostmi svážejícími odpad.

Důležitým tématem pro diskusi byl rovněž potenciální vznik tzv. Centra společných služeb. Toto centrum by mělo především starostům menších obcí, kteří funkci často vykonávají při svém běžném zaměstnání, pomoci s rozsáhlou agendou, s níž je chod obce spojený. „Především starostové malých obcí, kteří nedisponují dostatečným úřednickým aparátem, jsou zahlceni administrativou, která navíc vyžaduje mnoho ryze odborných znalostí,“ uvedl Petr Hrubý, starosta obce Vítězná a zároveň motivující starosta projektu. „Z dnešního setkání cítím potřebu větší spolupráce obcí při řešení problémů a Centrum společných služeb je jednou z možností, jak starostům alespoň částečně ulevit, aby se místo vyplňování různých výkazů mohli věnovat skutečným problémům v obci,“ dodal Hrubý, který je rovněž předsedou Společenství obcí Podkrkonoší.

Další setkání starostů, které bude opět věnováno především Centru společných služeb, je naplánováno na konec srpna.

 

Radka Jansová

členka projektového týmu MOS v ORP Dvůr Králové nad Labem
jansova@kjh.cz