Vyhlášeny první výzvy programového období 2014 - 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo již před několika dny předběžné znění výzev, ze kterých se žadatelé už mohli dozvědět datum odevzdání žádosti, hodnotící kritéria a informace o způsobilých výdajích. Od pondělí 1. června 2015 pak žadatelé budou moci podávat své žádosti prostřednictvím systému MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz/

Více informací o vyhlášených výzvách naleznete také zde

Prezentace k OPPIK

VÝZVA - TECHNOLOGIE