ECSEL 2015

Příjem žádosti:

 • Prvotní koncepty lze podávat do 12. 5. 2015.
 • Celé návrhy projektu lze podávat do 8. 9. 2015.

Příjemci podpory:

 •  Výzkumné organizace a malé a střední podniky.

Typy podporovaných projektů:

 • Bude podporována celá řada témat:
 • ECS pro úsporná vozidla.
 • ECS pro vysoce automatizovanou a autonomní dopravu.
 • Domácí péče a blahobyt.
 • Vyvažování zabezpečení systému a flexibility výroby.
 • Více témat viz zdrojový dokument.

Forma a výše podpory:

 • Je možné získat podporu ve výši 15 – 40 % nákladů projektu. Celková výše rozpočtu uvedených dotačních titulů je 33 a 62 mil. EUR.

Specifika a omezení:

 • Obě výzvy mají dvě fáze (fáze návrhu konceptu projektu a fáze předložení celého projektu). Je nutné podat projekt do obou fází.