Výzva č. 4 SFŽP – Program podpory obcí ležících v regionech národních parků

Příjem žádostí:

 • Od 31. 3. 2015 do 30. 9. 2015 14:00 hod.

Příjemci dotací:

 • Správy NP, územní samosprávné celky, svazky obcí, školy a školská zařízení, příspěvkové organizace, ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z větší části obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 1. Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
  • Podpora environmentálních vzdělávacích programů.
  • Osvětové aktivity.
 2. Podpora infrastruktury a vybavenosti obcí.
  • Environmentálně šetrná infrastruktura.
  • Podpora úprav zeleně a vybavenosti na území obcí.
 3. Snížení světelného znečištění.
 4. Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií.
 5. Podpora ekologicky příznivé dopravy v národních parcích.

Formy a výše podpory:

 • Alokovaná částka pro výzvu činí 50 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace je 80 % uznatelných výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Budou podpořeny pouze projekty, které budou realizovány v regionech národních parků.