Vyhlášeno 11 výzev z OP PIK

Mezi aktuálně vyhlášené programy patří Úspory energie, Technologie, Školicí střediska, Nemovitosti, Inovace, ICT a sdílené služby, Marketing, Spolupráce, Potenciál, Partnerství a Aplikace. Příjem předběžných žádostí bude spuštěn od června 2015. Plné žádosti pak budou moci žadatelé podávat od září 2015. Předběžné žádosti jsou podávány ve všech programech kromě Technologií a Marketingu.

A na co můžete dotace v jednotlivých programech získat? Odpověď naleznete na následujících řádcích.

Výzva z programu Inovace je určena na pořízení nových strojů pro výrobu inovativních produktů, také na zvyšování efektivnosti procesů výroby a služeb nebo zavádění nových metod organizace firemních procesů.

Úspory energie mohou žadatelé využít na zateplení obvodového pláště, modernizaci rozvodů elektřiny a tepla a ekologický posudek.

V aktuální vyhlášené výzvě z programu Technologie mohou mirkopodniky s podnikatelskou historií do 3 let získat dotaci na stroje, pořízení technologií či softwaru.

Finanční podporu na rekonstrukci výrobních prostor poskytuje program Nemovitosti.

Založení nebo rozvoj centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací umožňuje program Potenciál.

Výzva z programu ICT a sdílené služby je určena k zřizování center sdílených služeb, modernizaci datových center a na tvorbu nových ICT řešení.

Vybudování, rekonstrukci a vybavení školicích středisek je možné realizovat z programu Školicí střediska.

Finance na účast na zahraničních veletrzích a výstavách, propagační materiály nebo dopravu exponátů je možné financovat z programu Marketing.

Dále byly výzvy vyhlášeny v programu AplikaceSpolupráce a Partnerství.

Dotace z OP PIK jsou určeny pro malé, střední a v některých případech i pro velké podniky. Procentuální výše podpory je standardně nastavena na 25 % u velkých, 35 % u středních a 45 % u malých podniků. V rámci několika programů však žadatelé mohou získat dotaci mnohem vyšší.