Aktuální informace o schválených operačních programech

Prvním ze schválených byl OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ministerstvo průmyslu a obchodu následně zveřejnilo předběžná avíza k jednotlivým výzvám. Informace o podporovaných aktivitách, způsobilých žadatelích a výši podpory naleznete pod tímto odkazem.

Jako druhý byl schválen OP Životní prostředí. Díky tomu mohl být i aktualizovaný harmonogram výzev. V rámci OP ŽP můžete získat podporu až ve výši 85 %. Celkově bude mezi žadatele rozdělena částka 72 mld. Kč. První výzvy by měly být vyhlášeny již 14. 8. 2015, další budou následovat v říjnu 2015. Aktualizovaný harmonogram výzev naleznete zde.

Třetím schváleným programem v pořadí je OP Zaměstnanost. Dle aktualizovaného předběžného harmonogramu, budou první výzvy z tohoto programu otevřeny již v květnu. Mezi nejzajímavější priority bude určitě patřit další profesní vzdělávání zaměstnanců a také vybudování a provoz dětských skupin. Kompletní, aktualizovaný harmonogram výzev naleznete pod tímto odkazem.

K dalším změnám došlo i u OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rovněž zveřejnilo avízo o parametrech výzvy u prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Výzva je určena na podporu krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání.