Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2015

Příjem žádostí:

 Příjemci podpory:

  • Bez omezení, dle Programového dokumentu.

Typy podporovaných projektů:

  • Dle specifikace v jednotlivých prioritních osách.

Forma a výše podpory:

  • Výše podpory bude uvedena v konkrétní vyhlášené výzvě.