MASky diskutovaly s poslanci o rozvoji regionu

Zástupci místních akčních skupin na území Královéhradeckého kraje měli možnost diskutovat s poslanci ze sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pozváni totiž byli na výjezdní schůzi tohoto výboru, která se tentokrát uskutečnila v Královéhradeckém kraji.

V úterý 14.4. odpoledne jednal výbor v obci Holovousy v nově otevřeném Ovocnářském institutu a na toto jednání byli pozváni také zástupci „masek“. MAS Královédvorsko zastupoval předseda Dušan Kubica a manažerka Lenka Křížová.

Vedle prohlídky celého areálu byly součástí jednání i informace o financování rozvoje venkovských regionů. Ty představila Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj a dále zástupci ministerstva zemědělství. Osobní vzájemná diskuze o oblastech, které budou moci být financovatelné z prostředí EU, byla pro všechny zúčastněné určitě přínosem.

Fungování a výsledky MAS v našem kraji představil předseda krajské sítě Petr Kulíšek. Zajímavé a pro obě strany podnětné setkání zprostředkovala poslankyně Martina Berdychová, místopředsedkyně výboru a zároveň bývalá starostka obce Holovousy.