Proběhlo mapování potřeb území

MAS Královédvorsko uskutečnila na konci února dotazníkové šetření zaměřené na sběr projektových záměrů financovatelných z fondů EU. Za necelých 14 dnů se sešlo na 80 záměrů od všech, kteří se v programovém období 2014-2020 hodlají zabývat rozvojem regionu, vlastního podnikání, neziskovou činností, vzděláváním, kulturou apod. Celková částka za sesbírané záměry činila kolem 213 mil. Kč. S pomocí těchto základních informací můžeme přesněji zpracovat podklady pro dokončovanou Strategii a spolupodílet se na určování směru, kterým by se měla ubírat dotační politika v našem regionu.  Získané informace byly odevzdány také Královéhradeckému kraji a Ministerstvu pro místní rozvoj pro přehled o tom, co se v budoucnu na našem území plánuje uskutečnit a k zahrnutí projektů do regionálních priorit.

Děkujeme všem, kteří se do dotazníkového šetření zapojili a věříme, že se v následujících letech budeme moci podílet na jejich realizaci.