Mimořádná výzva OP Životní prostředí - příjem žádostí končí 19. 3. 2015

Rádi bychom Vás informovali, že Státní fond životního prostředí otevřel pro nedočerpání programu další mimořádnou výzvu s finanční alokací téměř 2 miliard Kč!  Více info zde

V případě Vašeho zájmu je nutné jednat rychle, příjem žádostí končí 19. března 2015.

PŘEHLED DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ V RÁMCI TÉTO VÝZVY