Formulář projektového záměru

MAS Královédvorsko nachystala v rámci přípravy na financování projektů z fondů EU v období 2014 – 2020 formulář Projektového záměru pro sběr námětů na projekty. FORMULÁŘ ZDE

S pomocí těchto základních informací budeme moci přesněji zpracovat podklady pro připravovanou Strategii a určit směr, kterým by se měla ubírat dotační politika v našem regionu.

Díky tomu budou moci být případné finanční prostředky nasměrovány přímo do potřebných oblastí.

Tento formulář slouží k získání návrhů typů projektů v jednotlivých oblastech rozvoje pro všechny žadatele na celém území MAS Královédvorsko.

Formulář by měli vyplnit všichni ti, kteří by rádi v uvedeném programovém období chtěli na realizaci svého projektu čerpat finanční prostředky z fondů EU.

Pro ty, kteří hodlají pro realizaci svého záměru využít dotačních příležitostí, je uvedení záměru do strategie zcela zásadní!

Strategie může sloužit i jako podklad pro žádosti o dotace z různých dotačních zdrojů.

Proto prosím věnujte návrhům Vašich záměrů dostatečnou pozornost. Máte-li záměrů více, vyplňte tento formulář tolikrát, kolik záměrů máte.

TERMÍN SBĚRU: do 28. 2. 2015