Změna právní formy MAS

S účinností od 1. 1. 2014 došlo ke zrušení zákona o sdružování občanů (83/1990 Sb; „ZoSO“) a k přesunu právní úpravy občanských sdružení (resp. spolků) do nového občanského zákoníku (89/2012 Sb.; „NOZ“). 

Další informace o úpravách viz http://www.epravo.cz/top/clanky/transformace-obcanskych-sdruzeni-na-spolky-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-91443.html 

Nové stanovy MAS Královédvorsko, z. s.