Dotace z rozpočtu města

Vyhlášeny byly dotační programy:

1. na podporu a rozvoj tělovýchovy a sportu s termínem pro přijímání žádostí od 23.12.2014 do 30.01.2015

• činnost sportovních oddílů

• pořádání sportovních akcí

 2. na podporu veřejně prospěšných aktivit s termínem pro přijímání žádostí od 23.12.2014 do 06.02.2015


3. na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví s termínem pro přijímání žádostí od 23.12.2014 do 30.01.2015
 

4. na obnovu vnějšího pláště objektů: termín pro přijímání žádostí je až do 10.04.2015

Podrobnější vyhlášení dotačních programů naleznete ZDE

Potřebné dokumenty a formuláře + ostatní info na webu města ZDE