Jaké jsou možnosti v oblasti dotací?

Účastníci se v průběhu seznámili s možnostmi čerpání krajských dotací, které odprezentoval Bc. Ondřej Knotek z odboru grantů a dotací Královéhradeckého kraje, následovaly dotace ministerstev a nadačních fondů, jichž se ujal Ing. Jiří Kmoníček z Centra rozvoje Česká Skalice a představen byl paní Ing. Michaelou Brožovou (Rada Severovýchod) Integrovaný regionální operační program. Jako poslední se slova ujal pan Zdeněk Hefka, který prakticky pojal možnosti Česko-Polské spolupráce.

Pro zájemce zveřejňujeme seznam prezentací. V případě jakýchkoliv dotazů jsme všem k dispozici. MAS Královédvorsko je tu pro Vás! Čekáme na Vaše nápady, projekty, které se Vám v hlavě rodí již nyní! Pojďme společně budovat nový region!

Královéhradecký kraj

Jednotlivá ministerstva, nadační fondy

IROP - Integrovaný regionální operační program

Česko-Polská spolupráce