Dotace MMR - Cestování dostupné všem

Výzva je vedle podnikatelských subjektů nově určena i obcím. Spoluúčast příjemce dotace je minimálně 50 % celkových uznatelných nákladů akce. Žádosti je možné předkládat od 5. ledna do 12. února 2015, 16:00 hod.

V rámci podprogramu bude podporováno: rekonstrukce a vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu a pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel, to vše včetně propagace zrealizovaných výstupů akcí.

Bližší informace pro zájemce zdehttp://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-(2010-201/ROK-2015-PODPROGRAM-CESTOVANI-DOSTUPNE-VSEM